Dla najbiedniejszych

Nieruchomości mają swoją cenę – w naszych realiach, np. w związku z dość niską pensją minimalną w kraju, dla wielu osób jest to cena zaporowa. Żeby stać się właścicielem i najemcą nieruchomości, ludzie biorą kredyty i pożyczki, zadłużają się u znajomych, poszukują lepiej płatnej pracy. Gdy jednak nie istnieją możliwości tego rodzaju, a dana osoba jest uboga, może wnioskować o przyznanie lokalu socjalnego. Zdarzają się też ludzie, którzy stracili własną nieruchomość z przyczyn losowych, na przykład w wyniku powodzi czy huraganu.
W takich przypadkach można wnioskować o lokal socjalny. Jest to specyficzny rodzaj nieruchomości, zwykle niezbyt atrakcyjny pod względem wizualnym, ale spełniający wszelkie podstawowe wymogi. Z lokali takich korzysta się tymczasowo lub znacznie dłużej. Tymczasowo wykorzystują takie lokale osoby, które mogą szybko znaleźć coś lepszego. Na dłużej mogą sobie „pozwolić” osoby bezdomne, gdyż oprócz takich lokali mogą co najwyżej przesiadywać na dworcach lub w innych podobnych miejscach. Lokale socjalne przyznawane są całym rodzinom, najczęściej w oparciu o oświadczenie o braku wystarczających dochodów do wynajęcia czy kupna mieszkania w jakikolwiek inny sposób. Lokal socjalny musi spełniać pewne standardy, natomiast wszelkie udogodnienia mogą wykonywać lokatorzy samodzielnie czy z pomocą właściciela.