Nieruchomość gruntowa

W polskim systemie prawnym jest zawarte kilka aspektów definicji dającej wyraz formy nieruchomości. Majątek ziemski to jak sama nazwa każe sądzić, taki typ własności, który to nie zmienia swojego obszaru i niezmiennie się w nim znajduje. Wyróżniamy między innymi nieruchomość gruntową, czyli po prostu pewien teren gruntu, który należy do nas. Teren taki musi być dokładnie określony w dokumentach, czy jest to nieruchomość rolna, czy nie, czy będzie to działka rekreacyjna, czy budowlana i najważniejsze – kto właścicielem tej nieruchomości jest. Właścicieli może być kilku, a może być i tylko jeden. Co ciekawsze, posiadana nieruchomość gruntowa wcale nie oznacza, że jej właściciel jest także właścicielem budynku na niej stojącego. Sytuacja wówczas jest patowa i prowadzi do mnóstwa niezwykle ciężkich do rozwikłania konfliktów, jednak całe szczęście są takie przepisy prawne, które pozwalają takie spory rozstrzygać. Mówią one o tym, że w razie takiej sytuacji, właścicielem budynku, stojącego na danej posesji staje się właśnie właściciel feralnego gruntu. Jednak tak, jak od każdej zasady od tej także są pewne wyjątki, które to rozpatrywane są zawsze bardzo dokładnie, by w trakcie sporu nikt nie został pokrzywdzony, ponieważ jednak nie zawsze można pozbawić kogoś bezprawnie dachu nad głową, tylko dlatego, że jego dom stoi na czyjejś posesji. Oczywiście, jeśli nie pobudował się z premedytacją.