Rzeczoznawca majątkowy

Bardzo wiele osób zastanawia się jak dokonać wyceny nieruchomości. Nie jest to jednak bardzo łatwe i nie może być wykonane przez pierwszą lepszą osobę. Do wyceny nieruchomości jest potrzebna specjalna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie wycen nieruchomości. W celu uzyskania uprawnień nie wystarczy tylko chcieć je mieć. Bardzo ważne jest to, że trzeba przede wszystkim posiadać wykształcenie wyższe drugiego stopnia, które po części kwalifikuje danego kandydata do egzaminu. Oprócz studiów magisterskich trzeba pamiętać o tym, że muszą to być studia związane z finansami albo muszą to być studia techniczne – pokrewne. Dodatkowo każdy kandydat musi mieć ukończone studia podyplomowe związane z wyceną nieruchomości. Niektórzy kandydaci mogą ominąć ten etap, jeżeli ich zakres studiów obejmował minimum wymagane na studiach podyplomowych. Zakres ten na dzień dzisiejszy ustala minister infrastruktury. Wiadomo jest, że aby mieć do czegoś uprawnienia to trzeba też posiadać jakieś doświadczenie w tym zakresie a nie tylko wiedzę ogólną. Dlatego każdy kandydat musi mieć udokumentowaną chociaż roczną praktykę z zakresu wycen nieruchomości pod okiem osoby do tego uprawionej. Jeżeli ktoś spełnia wszystkie te wymogi może się zgłosić i przystąpić do egzaminu państwowego, który po zdaniu nadaje uprawnienia do wyceny nieruchomości. Jak widać aby sporządzić operat szacunkowy trzeba przejść dość ciężką i trudną drogę, dlatego samodzielne stworzenie takiego dokumentu jest bardzo trudne.